Hakkımızda

Türk-Alman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TAÜ UZEM) bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak Türk-Alman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, lisans ve lisansüstü eğitim dâhil tüm eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitimler için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla 21 Haziran 2020 tarihinde kurulmuştur. 

Tanımlanan amaç çerçevesinde fonksiyonlarını yerine getirecek olan TAÜ UZEM’in faaliyet kapsamı; 

  • Lisans ve lisansüstü eğitim dâhil örgün öğretim kapsamında verilmekte olan derslerin ihtiyaç ve talep halinde uzaktan eğitim yöntemi ile icra edilebilmesi için gerekli akademik ve teknik desteğin sağlanması,

  • Ulusal ve uluslararası düzeyde özel sektör ile kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç duydukları alanlara yönelik uzaktan eğitim sertifika programlarının düzenlenmesi,

  • Türk-Alman Üniversitesi Partner Üniversiteleri ile beraber uzaktan eğitim konularında ulusal ve uluslararası toplantı, seminer, çalıştay, konferans ve sempozyumların düzenlenmesi, süreli ve/veya süresiz yayınların yapılması,

  • Üniversite tarafından uzaktan eğitim yoluyla yürütülecek olan diploma ve sertifika programlarının standartlarının belirlenmesi, bu programları başarıyla bitiren öğrencilere sertifika, katılım belgesi ve benzeri belgelerin verilmesi, 

  • İhtiyaç olması halinde yeterlilik ve tez savunma sınavları gibi sınavların uzaktan eğitim metoduyla yapılmasının sağlanması,

olarak belirlenmiştir.