Tutorluk Programının Tasarımı

Tutorluk programı, pedagojide öğrencilere akran eğitimi ile uygulama ve alıştırma ağırlıklı ders tekrarı, ders içeriği, yol ve yöntemi, öğrenme stratejileri ve benzeri hususlarda rehberlik, danışmanlık hizmeti gibi öğrenmeyi teşvik edici, destekleyici bir eğitim programıdır. Tutorluk programının önemi ve gerekliliği bilhassa yabancı dilde eğitim yapan kurumlarda daha da belirgindir. Tutor, akranlarına kendi deneyimlerinden ve aldığı Tutor Eğitimi ile kazandığı iletişim becerisi, didaktik beceri ve mesleki alan bilgilerinden hareketle ile bir nevi yol gösterendir.

Tutorluk Programının kurumsal kültür çerçevesinde bir eğitim konsepti olarak planlanması ve inşa edilmesinde aşağıda yer alan hususlar göz önünde bulundurulmaktadır: