İletişim Kanalları

Google Classroom Kullanım Amacı ve Yöntemi

Tutorluk paydaşlarının tek bir platform üzerinden doküman ve eğitim materyali paylaşmaları, rapor takibi ve duyuru/ ilan gibi çeşitli amaçlar için süreç takibi ve kontrolünü eşzamanlı olarak sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Yapılanmalar paydaşların etkileşim biçimlerine göre çeşitlilik göstermektedir ve bu yapı üç (3) farklı şekilde gerçekleştirilebilir.
 

  • İlk yapı kapsamında Tutor Programının yürütülmesinde akademik ve idari görevleri bulunan akademik birim Tutor sorumluları, UZEM, SKSDB ve e-Tutorlar süreçteki akışta rol oynar.
  • Diğer bir grup akademik birim özelinde oluşturulmuş olup akademik birim Tutor sorumlusunun, Tutorların ve ilgili akademik birimin e-tutorunun sadece akademik birim kapsamındaki süreçleri kendi aralarında takip edebilmeleri amacıyla oluşturulmuştur.
  • Son olarak, Tutor öğrenciler, Tutor desteği alan öğrenciler ve akademik birimden sorumlu e-Tutor grupları ise öğrencilerle birebir planlama yapma, tartışma grupları oluşturma, soru-cevap etkinlikleri gerçekleştirme ve çalışma notlarının paylaşımı gibi çeşitli amaçlarla bir araya gelmektedir.
 
Google Chat Kullanım Amacı ve Yöntemi

Tutor paydaşlarının anlık haberleşme sağlamaları amacıyla Google Chat ortamında tüm paydaşların bulunduğu sohbet odaları oluşturulmaktadır. İlgili süreci yönetirken ve yürütürken kişisel verilerin korunması ve program hakkındaki bilgilerini kurum içerisinde tutulması adına halihazırda öğrenci ve akademisyenlerin kullanımına aşina olduğundan dolayı Google Classroom yapılanması ile aynı şekilde oluşturulmuştur.