Tutorluk Eğitim İçerikleri

Beceri odaklı temel eğitimler, “etkili iletişim becerileri”, “etkili sunum teknikleri, “dijital yeterlikler”, “öğrenme stratejileri”, “zaman ve kriz yönetimi”, “öz-düzenleme becerileri” ve “geribildirim stratejileri” gibi eğitimleriden* oluşmaktadır:

 • Tutorluk Programının Tanıtılması
 • İletişim Stratejileri
 • Etkili Sunum Teknikleri
 • Öğrenme-Öğretme Stratejileri
 • Okuma-Anlama, Yazma
 • Dinleme-Anlama & Konuşma Becerileri
 
 • Tutorlukta Kullanılan Dijital Araçların Tanıtılması
 • Etkili İletişim Becerileri
 • Çatışma/ Kriz Yönetimi
 • Zaman Yönetimi
 • Öz-Düzenleme Becerileri vb.

Senkron (çevrimiçi) verilen bu eğitimler aynı zamanda UZEM tarafından etkileşimli asenkron eğitimler olarak da planlanmıştır. Eğitimde süreklilik açısından Tutorların Tutorluk eğitim materyallerine erişmesi önem taşımaktadır. İlgili içerikler “Eğitimde açık kaynak kullanımı” konsepti kapsamında tüm Tutorların erişimine açık olacak şekilde planlanmıştır. Eğitim serisinin sonunda Tutor öğrencilere Tutorluk Belgesi/ Sertifikası** verilecektir. Bu belgeler bir sonraki Tutorluk dönemlerinde öğrencilere referans niteliğinde olacaktır. Söz konusu temel eğitimler dışında her akademik birimin kendi ihtiyacına binaen belli dersler için görevlendirilen ders bazında Tutorlar olabileceği gibi, Bölüm/ Anabilim Dalı temel ders konuları ile ya da genel olarak ders organizasyonu, motivasyon, öğrenme stratejisi vb. alanlarda rehberlik ve danışmanlık yapabilecek Tutorlar için gerekli alan içi eğitimler verilmektedir.

*Söz konusu Tutorluk Eğitimleri çevrimiçi (senkron) ve/ veya yüz yüze verilmektedir.
** Tutor öğrencilerin Tutorluk Belgesi/ Sertifikası alabilmeleri için senkron ve asenkron eğitimlerin tümüne katılmış olmaları ve etkileşimli asenkron eğitimleri %70 başarı oranı ile tamamlamış olmaları gerekir.