Tutorluk Programının Temel Prensipleri

 1. Tutorluk Programı eğitimi destekler niteliktedir.
 2. Tutorluk Programı akran öğrenmesini ve etkileşimini temel almaktadır.
 3. Tutorluk desteği, eğitimde fırsat eğitliğini ilke edinen bir programdır.
 4. Tutorluk Programı Türk-Alman Üniversitesi bünyesinde akademik destek ve oryantasyon faaliyetleri olarak yürütülmektedir.
 5. Tutorluk Programı gerek formal gerekse informal bir çerçevede öğrencilerin akademik ve geleceğe yönelik mesleki gelişimlerini desteklemeyi hedeflemektedir.
 6. Tutorluk Programı kapsamında hem Tutor öğrenciler hem de Tutor desteği alan öğrenciler eğitim-öğretim alanında teşvik edilmekte ve yeterlikler kazanmaktadır.
 7. Tutorluk Programı ile akran etkileşimi, işbirliği ve sosyal beceri de teşvik edilmektedir.
 8. Tutorlar da gerek aldıkları Tutorluk eğitimleri ve gerekse öğretme yoluyla öğrenme prensibinde hareketle birçok yeterlik kazanmaktadır.
 9. Akran öğrenmesi ve etkileşimi ile öğrencilerin aidiyet duygusu pekiştirilerek bir öğrenme topluluğunun parçası haline geldiklerini hissetmeleri sağlanmaktadır.
 10. Tutorluk ile öğrencilerin akademik başarıları periyodik olarak izlenmekte, gözden geçirilmekte, ihtiyaç halinde iyileştirilmeye yönelik çalışmalar yapılmakta ve tüm bunlar raporlanmaktadır.
 11. Tutorlar tarafından yürütülen faaliyetler öğretim elemanları tarafınca takip edilerek raporlandığından dolayı Tutorluk Programı, öğretim elemanlarının öğrenci gelişimlerini izleyebilmelerine olanak tanır.