Hakkımızda

Türk-Alman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TAÜ UZEM), uzaktan eğitim çerçevesinde yürütülen tüm lisans ve lisansüstü eğitim programlarının enformasyon ve iletişim teknolojileri göz önünde bulundurularak planlanması, programlanması, koordine edilmesi ve uygulanması amacıyla 21 Haziran 2020 tarihinde kurulmuştur. 

Tanımlanan amaç çerçevesinde fonksiyonlarını yerine getirilmekte olan TAÜ UZEM’in faaliyet kapsamı; 

  • Örgün eğitim kapsamında lisans ve lisansüstü düzeylerde verilen derslerin ihtiyaç veya talepler doğrultusunda uzaktan eğitim yöntemleri ile gerçekleştirilebilmesi için farklı destek faaliyetlerinin sunulması,
  • İhtiyaç veya talep doğrultusunda doktora yeterlik ya da lisansüstü tez savunmalarının uzaktan eğitim yöntemleri çerçevesinde planlanması ve yürütülmesi.

olarak belirlenmiştir.