e-Tutor Seçim Kriterleri

Tüm Tutorluk paydaşları ile etkileşime girmesi beklenen e-Tutorların seçilmesinde belli kriterler söz konusudur. Bu kriterler aşağıdaki gibi olup bu öğrenciler program yürütücüsü akademik birim tarafından görevlendirilmektedir.
 

  • e-Tutor olarak görev yapacak öğrencilerin öncelikle geçmiş dönemlerden Tutorluk tecrübesine sahip olması.
  • e-Tutorların dijital araç kullanımı ve dijital içerik üretimi yetkinliklerinin olması.
  • e-Tutorların iletişim ve işbirliği yeterliklerinin yüksek olması.