Tutor Çalışma Alanları

Tutorluk Programı bünyesinde Tutor olacak öğrenciler Tutorluk süreçlerinde akademik birimler tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda birçok görev ve sorumluluk alabilmektedir. Bu görev
ve sorumlulukların ilanı, çalışma alanı ve saatleri, SKSDB tarafından sigorta girişi yapılan Tutorların bağlı olduğu akademik birimdeki akademik birim Tutor sorumluları tarafından duyurulur. İlgili Tutorluk süreçlerinin planlanması ve organize edilmesi ise anabilim dalı ve bölüm başkanlıkları ile akademik birim Tutor sorumlularının işbirliği ile gerçekleştirilir. Bu görev ve sorumluluklar akademik birim bazında çeşitli ve farklı olabilmektedir. Tutorların kısmi zamanlı öğrenci olarak üstlenebilecekleri roller aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

Faaliyet Türü Faaliyet Tanımı
Grup Çalışması Desteği

Tutor öğrenciler, akademik birimler tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda derslere yönelik uygulama ve alıştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere görevlendirilebilir.

Laboratuvar Desteği

Teknik ve uygulamalı dersler kapsamında görevlendirilen Tutor öğrenciler, laboratuvarların ders süreçlerinde kullanımına yönelik görevler alabilir.

Takviye Dersler

Anabilim dalı veya bölüm başkanlıkları tarafından belirlenecek derslerin/ konuların/ içeriklerin takviye ders olarak verilmesi Tutor öğrenciler tarafından gerçekleştirilebilir.

İlgili süreçlerin ve içeriklerin takibi ise akademik birim Tutor sorumluları tarafından yürütülmelidir.

Akademik Danışmanlık ve Rehberlik Desteği

Etüt çalışmaları, derslere yönelik soruların yanıtlaması, öğrenme stratejiler vb. konularda Tutor öğrenciler akranlarına bire bir destek verebilir.

Akademik Yazma Desteği

Literatür tarama, yazma stratejileri vb. hususlarda verilecek bu destek türünün planlanması ve programlanması için anabilim dalı veya bölüm başkanlıkları ile akademik birim Tutor sorumlularının işbirliği önem taşımaktadır.

Kelime Çalışmaları ve Uygulamaları Desteği

Tutor öğrenciler, görev aldıkları akademik birimdeki akranları ile akademik birim özelindeki alan içi terimlere (mesleki terimler) yönelik kelime çalışmaları ve uygulamaları gerçekleştirebilir.

Saha Çalışmaları Desteği

Akademik birimler bazında Tutor olarak görev yapan öğrenciler endüstri-üniversite işbirliği kapsamında staj ve saha çalışmalarında akranlarına rehberlik edebilir.

Saha çalışmaları özelinde ilgili dersin/ çalışmanın öğretim elemanı gözetiminde koordinasyonunu sağlayabilir.

Bilimsel Araştırma Pratikleri

Tutor öğrencilerden akademik yazma desteğinin yanı sıra akademik okuma, literatür taraması yapma, literatürü anlama ve anlatma, kütüphane kullanımı ve kaynak tarama gibi rolleri üstlenmesi beklenebilir.

Proje Danışmanlık Desteği

Projelerde öğrencilere danışmanlık yapabilirler.

Yabancı Dil Desteği

Yabancı dil pratiği ve yabancı dilede iletişim alanında destek sağlayabilir, birçok farklı konuda workshoplar, atölye çalışmaları yapabilirler.

Dilbilgisi, konuşma, yazma, dinleme, okuma alanlarında takviye dersler, alıştırmalar ve uygulamalar yapabilirler.

Geri Bildirim (Feedback)

Öğrencilerin yaptığı projeler, ödevler, alıştırmalar vb. ile ilgili öğrencilere geri bildirimde bulunurlar. Öğrencinin iletişim, öğrenme ve araştırma stratejilerini edinmesinde öğrenciyi teşvik ederler, farkındalık sağlarlar.

Oryantasyon Desteği

Eğitim-öğretim sistemi, sınav sistemi, kültürlerarası iletişim, kurum kültürü vb. alanlarda oryantasyon desteği sağlayabilirler.