Tutorluk Programı

Türk-Alman Üniversitesi bünyesinde Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) tarafından bir eğitim konsepti olarak planlanan ve bu doğrultuda Kısmi Zamanlı Öğrenci alım esasları uyarınca Tutor öğrencilerin işe alınmasındaki süreçlerde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKSDB) işbirliğiyle yürütülen Tutorluk Programı; Türk-Alman Üniversitesinin eğitim konseptinin önemli bir parçasıdır.

Tutorluk Programının nihai amacı, Türk-Alman Üniversitesi bünyesinde adaptasyon ve öğrenme süreçlerine ilişkin öğrencilerin akran etkileşimi ile desteklenmesi ve izlenmesidir. Bu yönüyle Tutorluk Programı, eğitim sürecini desteklemesinin yanında akranlar arası akademik işbirliği ve sosyal beceriyi de teşvik eden, öğrencinin okul aidiyetini de destekleyici bir çalışmadır.

Tutorluk Programı ile temelde iki farklı husus söz konusudur.

  • Biri, bir eğitim-öğretim biçimi olarak sistematik eğitimlerin akran öğrenmesine (peer-to-peer learning) dayanan bir format olan Tutor ve akran öğrenciler arasındaki eğitim, rehberlik ve danışmanlık sürecinin Türk-Alman Üniversitesinin eğitim konseptinde yer almasıdır.
  • Diğer husus ise, Tutor öğrencinin Tutorluk alanında yeterlik ve yetkinlik kazanmasıdır ve bunun için söz konusu Tutorlar için Tutorluk eğitiminin de Tutorluk Programının önemli bir unsuru olmasıdır.
Tutorluk Programı hakkında daha detaylı bilginin yer aldığı Tutorluk El Kitabını incelemek için tıklayınız.