Tutor Seçim Kriterleri

Akran öğrenmesi çerçevesinde şekillenen bir eğitim konsepti olan Türk-Alman Üniversitesi Tutorluk Programı ile sunulan destek mekanizmasının merkezinde destek alan ve destek veren olmak üzere iki farklı rolde yer alan öğrenci toplulukları bulunmaktadır. Destek alan öğrenciler örgün eğitimine devam eden bütün öğrencileri kapsarken; Tutorluk Programı bünyesinde destek verecek öğrenciler belirli kriterler çerçevesinde seçilen, aldığı Tutorluk Eğitimi ve Tutorluk deneyimi ile akranlarına rehberlik ve danışmanlık yapan öğrencileri kapsamaktadır. Bu doğrultuda Tutorların seçilmelerinde genel hatlarıyla belirli kriterlerin olduğunu söylemek mümkündür.
 

Temel Yeterlikler

Tutorluk Programına başvuran öğrencilerin dikkate alınan temel yeterlikleri arasında not ortalaması, motivasyon mektubu, CV, mülakat değerlendirme sonuçları ve geçmiş Tutorluk deneyimleri yer almaktadır. Bunların yanı sıra akademik birimler bazında Tutor öğrenci alım süreçlerinde temel yeterlikler özelinde bu kriterler belirli bir dersi almış olmak, laboratuvar deneyimi olmak ya da akademik çalışmalarını belgelemek şeklindedir.
 

Didaktik ve Kişisel Yetenekler

Öğrenme-öğretme süreçlerinin başarıya ulaşması adına Tutor öğrencilerin temel akademik/ mesleki yeterliklerinin yanı sıra didaktik becerilerin ve iletişim becerilerinin de göz önünde bulundurulması önemlidir. Dolayısıyla Tutorluk yapacak öğrencilerin seçiminde düzenleme ve organizasyon becerileri, öğrenme-öğretme motivasyonu, iletişim becerileri, anlama-anlatma becerileri, öz-düzenleme becerileri, akademik okuma-yazma becerileri, sorumluluk duygusu gibi kriterlerin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu kapsamda Tutor adayı öğrencilerin mülakata tabi tutulması ve gerektiğinde Tutorluk deneyimi olma kriterinin akranlar arası bilgi alış-verişi sağlamak adına dikkate alınması gerekebilir. Tutorlar da aynı zamanda öğreterek öğrenmekte, gerek bilgi, gerekse iletişim becerileri, sosyal beceri, didaktik beceri, dijital beceri kazanmaktadır. Dolayısıyla, Tutorluk Programı Tutorluk yapan öğrencilerin ve Tutor desteği alan öğrencilerin eğitimleri, gelişimleri, edindikleri bilgi ve becerileri bakımından değerlendirildiğinde, bütüncül bir eğitim konseptidir ve öğrenciyi odağına almaktadır.