Tutorluk Programının Amacı

Eğitim konsepti olarak öğrenme-öğretme süreçlerinde uygulamaya ağırlık veren ve işbirlikli öğrenmeyi teşvik eden Türk-Alman Üniversitesinde, öğrencilerin farklı beklentileri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak dersin dışında da desteklenmesi gerekebilmektedir. Türk-Alman Üniversitesi Tutorluk Programı kapsamında sunulan eğitsel destek faaliyetleri, çeşitlenen beklentileri ve ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda sürdürülen faaliyetler ise aşağıdaki gibi şekillenmektedir:



Tutorluk Programı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin detaylarını incelemek için tıklayınız.