Temel Tutorluk Faaliyetleri

Tutorluk, eğitim-öğretim süreçlerini pekiştiren ve destekleyen bir eğitim konseptini temsil etmektedir. Türk-Alman Üniversitesi bünyesinde yapılandırılan ve yürütülen bu konsept, hem öğrencilerin bireysel gelişimini hem de işbirlikli öğrenme sürecinde sosyal beceriler edinilmesini destekleyerek bir öğrenme kültürü oluşturma niteliğindedir.

Türk-Alman Üniversitesinde yürütülen Tutorluk faaliyetleri yabancı dil desteği (iletişim), akademik alan desteği ve oryantasyon olmak üzere üç temel kapsamda yürütülmektedir. Akademik desteği içeren Tutorluk faaliyetleri, öğrencilerin akademik gelişimlerine yönelik akran etkileşimi ile danışmanlık, rehberlik, tavsiye, planlama vb. süreçlerde ders tekrarları, ders alıştırmaları ve uygulamaları, takviye dersler vb. faaliyetlerin akademik Tutor sorumlularının yönlendirmesi ve desteği ile Tutor tarafından gerçekleştirilmektedir. Fakültelerin, Enstitülerin, Yüksekokulun, Bölümlerin ya da Anabilim Dallarının Tutorluk Programı çerçevesinde belirlediği kriterler ve beklentiler doğrultusunda bu etkileşimler belirli Tutor-öğrenci eşleşmeleri (belirli sayıda öğrenciye bire bir Tutorluk) ile gerçekleştirilebildiği gibi Tutor ve çeşitli öğrenci grupları aracılığıyla da sağlanabilmektedir.
 

İletişim Kanalları

Tutorluk süreçlerinde tüm paydaşların senkron ve asenkron bir şekilde iletişimde kalabilmesi, süreci anlık takip edebilmesi, raporlayabilmesi ve düzenleyebilmesi amacıyla dijital iletişim araçları aracılığıyla iletişim platform ve kanalları oluşturulmaktadır. Türk-Alman Üniversitesi bünyesinde hali hazırda kullanılan ve kullanım kolaylığı paydaşlarca kabul görmüş Google Workspace dijital araçlarından Google Classroom, Google Chat ve ihtiyaç haline diğer Google Workspace (Google Meet, Google Drive, Google Forms vb.) dijital araçları Tutorluk süreçlerinde kullanılmaktadır.

Tutorluk Programında kullanılan iletişim kanalları ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.


Tutorluk Eğitimleri

Tutorluk Programı ile akran öğrenmesi süreçlerinde rol alan Tutorlar, örgün eğitimlerine devam eden lisans ve lisansüstü öğrencileri temsil etmektedir. Dolayısıyla program kapsamında akranlarına destek verecek Tutor öğrencilerin zorunlu olarak eğitilmesi öncelikli bir öneme sahiptir. Bu eğitimler öncelikle iletişim becerileri, didaktik beceri ve didaktik beceri odaklı temel eğitimler, daha sonra akademik birim özelinde planlanan ve yapılandırılan mesleki (alan içi) eğitimleri içermektedir.

Süreçteki beceri odaklı eğitimler UZEM tarafından verilirken, alan içi eğitimlerin akademik birimler özelinde verilmesi beklenmektedir. İlgili eğitim programlarının koordinasyonu UZEM bünyesinde takip edilmekte olup akademik birimler verilecek alan içi eğitimlerin planlamalarını UZEM'e bildirir.

Tutorluk Eğitimleri ve Eğitim İçerikleri ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.
 

Tutorluk Grupları (Tutor Eşliğinde Öğrenci Grupları)

Öğrenme ve uygulama topluluklarını baz alan Tutorluk Grupları kavramı, öğrenme süreçlerindeki farklılaşan beklenti ve ihtiyaçların karşılanmasında daha esnek bir yapıyı temsil etmektedir. Öğrencilerin bire bir bir Tutor ile eşleşmesinden ziyade ders, alıştırma veya seminer gibi toplu aktiviteler ile desteklenmesini ifade etmektedir. Bu kapsamda oluşturulan Tutorluk Gruplarının verilen desteğe, ihtiyaca veya etkinlik türüne göre 3-25 öğrenciden oluşması öngörülmekte ve önerilmektedir. Ancak etkinliğin türüne göre sayılar değişebilir. Bu tür Tutorluk faaliyetlerinde temel prensip akran öğrenmesinin kapsamlı ve çok yönlü gerçekleştirilmesini desteklemektir. Tutor, birçok öğrenciye grup çalışmaları kapsamında destek olabilmektedir. Öğrenciler de bu yolla birçok Tutordan faydalanabilmektedir.
 

Tutor-Öğrenci Eşleşmeleri

Tutor-öğrenci eşleşmeleri, öğrencilerin destek/ danışmanlık talep ettiği konular özelinde Tutor öğrencileri görevlendirilip Tutorların bir ya da daha fazla Tutor desteği alan öğrenci ile birebir etkileşime geçmesidir Bu kapsamda bireysel danışma ve rehberlik söz konusudur. Tutor eşleşme faaliyetlerinin sınırları belirli kriterler ile belirlenmiş olup her Tutorun süreç boyunca belli sayıda destek alan öğrenciden sorumlu olması söz konusudur. Bu doğrultuda bire bir eşleşmeler ya da küçük grup eşleşmeleri akademik birimlerin kriterleri ve inisiyatifi doğrultusunda gerçekleştirilebilir. Tutor-öğrenci eşleşmelerinde gözetilen kriterler destek talep eden öğrenciler tarafından belirlenmekte olup ilgili kriterler destek talep eden öğrencilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamaya yönelik çeşitlenebilmektedir.

Türk-Alman Üniversitesinde Tutorluk Programı için planlanana Tutorların çalışma saatleri haftalık en fazla 15 saat olmak üzere aylık en fazla 30 saattir.